THUIS VAN SCOUTING EN RECREATIE VERENIGINGEN
Verenigingen
 

Christelijke Padvinders Royal Rangers

Dordtse Elektronica Club

Jeu de Boule 't Boulende Schaep

Politiehondenvereniging ELVADO

Scouting TESRA

Scouting AROODA

Scouting Christiaan de Wet

Scouting van Speijk

Ary Scheffer

Vereniging Duitse Herdershonden

Vereniging belangenbehartiging Jeugddorp

 

You can place news, pictures or advertisements here.

Wat speelt er?

Welkom op de website van Jeugddorp. Op deze website maak je kennis met de verenigingen die van het terrein gebruik maken. Via de namen aan de linkerkant kom je op de websites van de verschillende verenigingen.


Wat speelt er?

  • Hondenvrije Zone: In februari 2012 heeft de Gemeenteraad  besloten dat Jeugddorp deel gaat uitmaken van de hondervrije zone. Het is niet langer toegestaan honden los of aangelijnd op Jeugddorp mee te nemen. De verschillende honderverenigingen hebben hiervoor uiteraard schriftelijke ontheffing gekregen. Deze maatregel is positief ontvangen door de verenigingen aangezien zij hopen dat daarmee de overlast van hondenuitwerpselen op de speelterreinen wordt teruggedrongen.
  • Terrein: Om te voorkomen dat Jeugddorp vervuilt zorgen alle verenigingen ervoor dat hun terreinen zo schoon mogelijk worden gehouden. Toch komt het regelmatig voor dat er afval wordt gedumpt door onbekenden die de speel en recreatie omgeving niet ten goede komen. Tips om het terrein schoon te houden zijn altijd welkom!
  • Toegang: Zoals op het bord bij de ingang aangegeven is op zaterdagen tussen 8 en 17 uur het terrein van Jeugddorp verboden voor auto's. Het is dan ook de bedoeling auto's te parkeren op het parkeerterrein aan de Randweg. Hier is voldoende ruimte en via de wandelingang kan het terrein eenvoudig worden bereikt. In principe is op zaterdagen de slagbook dicht. De verenigingen beschikken over de sleutel en een beperkt aantal ontheffingen. Deze kunnen worden ingezet uit veiligheidsoverweging, voor mensen met lichamelijke beperkingen en voor zware laad en los activiteiten. Auto's dienen in deze gevallen altijd op het eigen terrein of zoveel als mogelijk in de berm te worden geparkeerd.

Wat Wij Doen

Jeugddorp vormt een groen hart in de grote stad Dordrecht. In dit groene stukje stad bevinden zich een aantal vrijetijds verenigngen. Door het unieke terrein biedt het tal van faciliteiten voor de scouting, padvinders, honderverenigingen, recreatieve en technische verenigingen.

Over Ons

De huuders van Jeugddorp zijn verenigd in de Vereniging Belangen Behartiging Huurders Jeugddorp. Vanuit deze vereniging dragen wij er in overleg met de Gemeente zorg voor dat de terreinen optimaal gebruikt kunnen worden voor de doeleinden die de verschillende verenigingen hebben.

Nieuws en Activiteiten

Ieder jaar organiseren wij een Open Dag op Jeugddorp. Daarnaast bieden de verschillende verenigingen regelmatig de gelegenheid kennis te maken met hun activiteiten. Lees hierover meer op de individuele websites.

U vindt Jeugddorp achter Sportpark de Noordendijk. Volg de bordjes Jeugddorp achter het Sportpark langs.